Thanh toán

Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản Ngân hàng.

1. Chủ tài khoản: Trần Đăng Thiêm

Số TK: 3200205097584 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn- Chi nhánh tỉnh Nam Định.

2. Chủ tài khoản: Trần Đăng Thiêm

Số TK: 711AC0930687 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam- Chi nhánh Nam Định.