Niêu cá 3 Kg

500.000 đ

Niêu 1.5kg cá

Gọi : 0917 110 703 mua ngay

800.000 đ

Niêu 3kg cá

Gọi : 0917 110 703 mua ngay