Niêu cá 2 Kg

500.000 đ

Niêu 1.5kg cá

Gọi : 0917 110 703 mua ngay

600.000 đ

Niêu 2kg cá

Gọi : 0917 110 703 mua ngay